Екологічна стратегія НЗФ

У минулий вівторок, 29 жовтня, відповідно до вимог чинного законодавства у ПКіС ім.Б.Величко під головуванням представників департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної адміністрації відбулися громадські слухання, які були присвячені оцінці впливу на довкілля від запланованої в АГЦ АТ НЗФ реконструкції газоочисток вентсистемВ-4, В-6 (далі ГАС В-4, В-6 АГЦ, – прим.авт.). Під час заходу технологічну та екологічну оцінку планованої діяльності у доповідях дали заступник головного інженера заводу, начальник ЛЗВПБ Григорій Страдомський, головний конструктор, начальник ПКВ Андрій Васильченко та головний конструктор-еколог ООО «Дніпроспецсталь» Олена Пятаева. Також фахівці відповіли на питання громади. Як це було, бачив «ЕМ».

Створення екологічно безпечних і комфортних умов для життєдіяльності населення Нікополя та навколишніх населених пунктів – ось в чому полягає головна мета екологічної діяльності НЗФ. На протязі останніх років ця програма постійно підкріплюється справами – майже кожні два-три роки на підприємстві вводять в дію надпотужні екологічні об’єкти, здатні значною мірою покращувати антропогенне навантаження на довкілля регіону. Що тут казати, невдовзі буде здано в експлуатацію ГАС В-21, В-24 АГЦ і ось вже на черзі наступний – ГАС В-4, В-6. І це вже 25-тий подібний екологічний об’єкт.

– З метою скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємством виконується програма природоохоронного будівництва, затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/IV і направлена на переоснащення морально застарілих видів газоочисного устаткування на нові високоефективні системи газоочищення, – дав стислу інформацію про екологічні заходи в АТ НЗФ Григорій Страдомський. – В рамках виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, передбачених Дніпропетровською обласною комплексною програмою (стратегією) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, Міською програмою «Екологія 2018-2022» та діючим дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АТ «НЗФ», запланована реконструкція ГАС В-4, В-6 розвантажувальних частин агломашин №1,2 агломераційного цеху АТ «НЗФ». Планована діяльність здійснюється в межах існуючої заводської земельної площі та передбачає заміну діючої «мокрої» ГАС В-4, В-6 на сучасну газоаспіраційну станцію потужністю 1 млн. м³/год для очистки аспіраційних викидів від розвантажувальних частин агломашин № 1, 2 (В-4, В-6) агломераційного цеху. Запланована реконструкція забезпечить концентрація пилу після високоефективної очистки на рівні не більше 10 мг/нм3 (за сполуками мангану не більше 5 мг/нм3).

Як зазначив фахівець, після реалізації планованої діяльності очікується зниження викидів твердих речовин від джерел планованої діяльності в порівнянні з існуючим станом в 2 рази, в тому числі за сполуками марганцю. Прогнозований рівень забруднення атмосфери не буде перевищувати гігієнічних нормативів на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови. Планована діяльність позитивно вплине на якість атмосферного повітря прилеглої до заводу території за рахунок впровадження найсучасніших природоохоронних заходів по скороченню викидів забруднюючих речовин.

Довідково. Тільки цифри
АТ «НЗФ» є одним з містоутворюючих підприємств м. Нікополь, що забезпечує роботою 6125 робітників, які отримують своєчасну заробітну плату та мають гарантований соціальний захист. При реалізації планованої діяльності передбачається утворення 12 додаткових робочих місць.
Кошторисна вартість будівництва об’єкту складає 450 млн. грн. Термін завершення будівництва та вводу в експлуатацію – 1 січня 2022 р.

В обсязі реконструкції можливо виділити наступні технологічні вузли: газоаспіраційна станція ГАС РФ №9, №10 (В-4, В-6); система стабілізаційної обробки води оборотного циклу; реконструкція системи гідрозмиву шламів від газоочистки вентсистем В-3, В-5; перенесення діючих об’єктів складського господарства в технологічно обґрунтовані місця, – розповів про те, що НЗФ є постійним учасником програм поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області Андрій Васильченко. – Газоаспіраційна станція являє собою комплекс газоочисних споруд з двоступеневою системою очистки. В якості першого ступеню прийняті групові установки циклонів-пиловловлювачів ЦН-24-2400х8УП у кількості 2 груп з 8 циклонів. В циклонах відбувається уловлення крупнодисперсного пилу, що видаляється гідрозмивом з подальшим скидом шламової води в зворотний цикл аглоцеху. В якості другого ступеню очистки передбачаються рукавні фільтри ФРІР з імпульсною регенерацією. Концентрація пилу після очистки в рукавному фільтрі забезпечується на рівні не більше 10 мг/нм3 (за сполуками мангану не більше 5 мг/нм3). Очищене повітря витратою після рукавного викидається в атмосферу через новостворену димову трубу діаметром 4,8м висотою 45 м. Для здійснення постійного автоматичного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря передбачається встановлення контрольно-вимірювальних приладів: датчику контролю очищеного газу на вміст пилу, датчиків тиску (розрідження), а також температурних датчиків.

Дрібнодисперсний пил, що вловлюється в рукавних фільтрах, зсипається в бункери фільтра та за допомогою обладнання вивантаження пилу висипається в спеціально обладнані автосамоскиди з закритим кузовом та вивозиться на шламонакопичувач на майданчик підготовки пилошламової суміші для подальшого використання у виробництві за існуючою на заводі схемою.
Також головний конструктор АТ НЗФ зазначив, що цей комплекс рішень дозволить забезпечити виконання нормативних вимог щодо вмісту забруднюючих речовин у викидах стаціонарних джерел та знизити собівартість продукції за рахунок повернення уловленого пилу в виробництво і зниження матеріальних витрат.

Нікопольський завод феросплавів – один з найбільших в світі виробників марганцевих феросплавів, у роботі якого важливе місце посідають заходи щодо раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, – зазначила Олена Пятаєва. – Так на заводі було розроблено екологічну стратегію щодо скорочення забруднення навколишнього середовища, спрямовану на вдосконалення систем очищення технологічних газів, пов’язану із заміною малоефективних «інерційних» на більш ефективні – рукавні фільтри. Впровадження запланованої діяльності, що є природоохоронним заходом, дозволить скоротити викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 82,9236 т/рік (в тому числі за сполуками мангану на 28,6468 т/рік. Прийнята на підприємстві технологія підготовки вторинної марганцевої сировини дозволяє переробляти накопичені та знов утворенні відходи (шлами), тим самим значно знижуючи екологічне навантаження на довкілля. Реалізація планованої діяльності матиме позитивні екологічні, соціальні і економічні аспекти, адже разом із скороченням викидів твердих речовин в атмосферне повітря будуть створені нові робочі місця та збільшено відрахування в місцевий бюджет, що сприятиме економічному розвитку регіону.

На завершення слухань представники громадськості задали чимало питань фахівцям. Ось найцікавіші питання й відповіді на них.

-Чи перевірялась діяльність заводу державними органами контролю та екологічною інспекцією?
– Так, діяльність підприємства постійно контролюється державними органами екологічного нагляду в сфері охорони навколишнього середовища, – відповів Григорій Страдомський. – Остання перевірка відбулася в червні поточного року.

– Яким чином буде забезпечуватися заявлена залишкова запиленість 10 м/м3?
– Ефективне знепилювання газів в рукавному фільтрі залежить від характеристик фільтруючої тканини, – зазначила Олена Пятаэва. – У нашому випадку в рукавних фільтрах будуть використовуватися рукавні елементи з тканини «Номекс» або аналогічного матеріалу, який згідно характеристик забезпечує залишкову запиленість менше 10 мг/м3.

 

Підготувала Анна ЧАПЛИГІНА

 

Про це та інші новини заводу читайте в 44 номері газети трудового колективу АТ «Нікопольський завод феросплавів» – «ЭлектроМеталлург».

ЭМ-44