Загальні збори Ради директорів УкрФА

В минулу п’ятницю 5.04.2019 р. відбулись загальні збори Ради директорів Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції УкрФА.

На Зборах були присутні: голова правління, генеральний директор АТ «Нікопольський завод феросплавів» – Куцін В.С., голова правління АТ «Запорізький завод феросплавів» – Кравченко П.О., голова правління АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» – Алєксєєнко О.М., виконавчий директор УкрФА – Кудрявцев С.Л. та представники АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ТОВ «Краматорський феросплавний завод» за дорученнями. Також в якості запрошеного гостя був присутній директор ТОВ НВФ «ТЕХНОСПЛАВИ» Овчарук А.М.
Порядком денним розглядались наступні питання:
1. Звіт про роботу УкрФА за 2018 р.
2. Зміни в складі Асоціації. Реєстрація нової редакції Статуту УкрФА.
3. Визначення пріоритетних напрямків діяльності асоціації на 2019 р.
4. Затвердження бюджету УкрФА.
5. Підготовка і проведення чергової феросплавної Конференції УкрФА в 2020 р.
6. Інші питання пов’язані з діяльністю УкрФА.

Першим виступив голова Ради директорів УкрФА – Кравченко П.О., який відкрив Збори і надав інформацію про причини відсутності представників ДП УкрДНТЦ «Енергосталь».
В результаті обговорень і доповідей були підтримані і прийняті всі питання порядку денного, в т.ч. виключення зі складу Асоціації ДП УкрДНТЦ «Енергосталь» і прийняття до складу УкрФА нового члена – ТОВ НВФ «ТЕХНОСПЛАВИ».

Таким чином на сьогодні до складу УкрФА входять наступні організації:
– АТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;
– АТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;
– АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
– АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
– ТОВ «ПОБУЖСЬКИЙ ФЕРОНІКЕЛЕВИЙ КОМБІНАТ»;
– ТОВ «КРАМАТОРСЬКИЙ ФЕРОСПЛАВНИЙ ЗАВОД»;
– ТОВ НВФ «ТЕХНОСПЛАВИ».

Отже серед основних напрямків діяльності УкрФА залишається представлення та захист інтересів українських електрометалургів, сприяння Учасникам Асоціації у вирішенні проблемних, спірних питань, що виникають у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, організація ефективної взаємодії з органами законодавчої, виконавчої та судової влади України, створення постійно діючого незалежного третейського суду, представництво і захист прав та інтересів Учасників в судах, державних органах, органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях, перед юридичними та фізичними особами в межах наданих Учасниками повноважень, співпраця і координація з міжнародними партнерами, підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств, проведення конференцій, круглих, столів та інших заходів спрямованих на розвиток феросплавної галузі та інші.