Кадровий голод або що відбувається з виробничими спеціальностями

Вітчизняні виробники феросплавної та металургійної галузей, як ніхто, відчувають кадровий голод виробничих спеціальностей, перш за все металургії та матеріалознавства. Це пов’язано в першу чергу з відтоком кадрів за кордон, але останнім часом на це суттєво впливає зменшення державного замовлення на ці спеціальності в українських ВНЗ.

Українська асоціація виробників феросплавної продукції в співпраці з Національною металургійною академією України, Інженерно-фізичною кафедрою НТУУ «КПІ» та іншими ВНЗ регулярно проводить заходи, такі як екскурсії на заводи, конференції, круглі столи, тощо, спрямовані на підтримку зацікавленості випускників обирати вітчизняні підприємства в якості основного місця роботи. Це дозволяє з одного боку знайомити студентів з умовами праці та життям вітчизняних заводів, заохочуючи їх працевлаштовуватись на вітчизняних заводах, а з іншого – підвищувати популярність виробничих професій серед молоді.

Але останнім часом до нас все частіше звертаються керівники ВНЗ з проханням підтримки, через помилки при розрахунку об’ємів державного замовлення за цими спеціальностями, через що за останні 5 років число місць, що виділяються для бюджетної форми навчання за спеціальностями 132 Матеріалознавство та 136 Металургія, скоротилося більш ніж в 5 разів.

На нашу думку таке зниження обсягу державного замовлення на спеціальності Матеріалознавство та Металургія обумовить критичні наслідки для економіки, обороноздатності та енергонезалежності України вже у найближчий час, а також у стратегічній перспективі. Адже Матеріалознавство є базовою спеціальністю для всіх без винятку галузей промислового виробництва, науки і техніки, областей життєдіяльності людини. Сьогодні вже є катастрофічною ситуація дефіциту фахівців-матеріалознавців на високотехнологічних підприємствах Укроборонпрому, ракетно-космічної, авіаційної, суднобудівної, атомної галузей, машинобудування, металургійної та феросплавної галузі.

Відсутність кадрового забезпечення матеріалознавцями та металургами призводить до масової закупівлі матеріалів за кордоном, не регламентоване застосування яких вже обумовило падіння якості продукції, що виробляється з них, появу нових професійних захворювань у виробників та споживачів через їх шкідливість. Крім того це призводить до падіння конкурентоздатності вітчизняних товарів.

УкрФА звернулось до Прем’єр-міністра України, Міністра освіти і науки України та Голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва з проханням підтримати пропозиції НМК МОН щодо встановлення державного замовлення для даних спеціальностей на перший курс бакалаврату на рівні не менше 400 осіб на кожну щорічно по Україні на наступні 5 років.