Охорона навколишнього середовища – для АТ “ЗФЗ” це важливо

Охорона природи на АТ «ЗФЗ».

Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» – один з найбільших в Європі виробників феросплавів.

За 85-річний період своєї роботи, маючи значні інженерний і науковий потенціал, висококваліфіковані робітничі кадри, завод успішно здійснює виробничу, фінансово-комерційну, зовнішньоекономічну діяльність. Це забезпечується строгим виконанням вимог нормативно-правової бази, в т.ч. природоохоронного законодавства України.

Щорічно АТ «Запорізький завод феросплавів» проводить реконструкцію як основного, так і модернізацію газо- і водоочисного обладнання.

У числі інших металургійних заводів міста Запоріжжя, ЗФЗ проводить активну роботу по впровадженню заходів різних регіональних екологічних програм, спрямованих на зниження шкідливого впливу виробничої діяльності заводів на населення і навколишнє середовище міста.

На заводі працюють фахівці, які допомагають металургам випускати продукцію, максимально знизивши забруднення навколишнього середовища від виробництва: це екологи, енергетики, механіки. Всі ці професіонали здійснюють аналіз середовища, організують роботу і ремонти обладнання, що відноситься до природоохоронних об’єктів.
Варто зазначити, що до питань охорони навколишнього середовища керівництво нашого підприємства підходить вкрай серйозно. Дійсно, політика АТ «ЗФЗ» завжди спрямована на неухильне виконання всіх програмних екологічних заходів. Наше підприємство одне з небагатьох, яке виконує всі заходи регіональних і міських програм.

Водоохоронна діяльність.
Не маловажним є той факт, що технічне водопостачання цехів заводу повністю забезпечується за рахунок роботи 6 оборотних циклів водопостачання. На підприємстві крім цих об’єктів функціонують очисні споруди з 3-х ступінчастою очисткою. Скидання виробничих стічних вод у басейн р. Дніпро відсутні. Вода, після очисних споруд не скидається, а використовується в якості підживлення на оборотному циклі «мокрих» газоочисток.

Всім водним господарством спільно з відділом головного енергетика (ОГЕ) управляє енерго-силовий цех (ЕСЦ). Вирішуються проблеми з підбору реагентів, піногасіння та недопущення заростання комунікацій, ремонт обладнання та інше. Складно регулювати процеси, пов’язані з водним середовищем. Однак професіоналізм фахівців ЕСЦ і ОГЕ, допомога екологів служби охорони навколишнього середовища дозволяють утримувати баланс складної системи водоспоживання та водовідведення на заводі.

Викиди в атмосферу.
Вагомою часткою в природоохоронній діяльності нашого заводу є робота по мінімізації викидів в атмосферу. Забруднені газо-пилові потоки від усіх печей та іншого обладнання надходять на газоочисні установки: сухі та так звані «мокрі» газоочистки.
Принцип роботи «мокрих» газоочисток заснований на проходження газо-пилової потоку через воду, що дозволяє вловити не тільки пил, але і газоподібні речовини.

Сухі газоочистки обладнані рукавними фільтрами. На сьогоднішній день це найефективніше обладнання, що вловлюе пил (98-99%). За допоміжним обладнанням і в місцях пересипок, в цехах встановлені газоочистки інерційного типу – циклони. Склад готової продукції цеху №4 обладнаний сухими газоочисними установками (ГОУ) касетного типу. Завдяки роботі 105 газоочисток, на підприємстві щорічно вловлюється десятки тонн шкідливих речовин.
У 2018 запланована заміна фільтрувальних рукавів:
– Цех №1 печі №9 и №10;
– Цех №2 печі №13, №14, №15;
– Цех №3 печі №21 и №22, а також резерв для печей №25 и №26;
– Цех №4 резерв для ГОУ-1,2.
Забезпечення безперебійної роботи рукавних і касетних фільтрів, а також мокрих газоочисток здійснюють газівники, електромонтери, слюсарі-ремонтники, оператори під керівництвом заступників начальників плавильних цехів по газовому господарству.
Кілька років тому на одному із засідань, голова постійної екологічної комісії Запорізької облради народних депутатів Сквирський О.М., який очолював її до 2015 більше 15 років, сказав про нас таке: «Коли на інших заводах тільки починали читати про газоочистки, на ЗФЗ вже будували рукавні фільтри.

При цьому є на заводі і проблеми. Парк інерційних газоочисток – циклони, встановлені давно і вимагають постійної уваги і ремонтів.

Сфера поводження з відходами.
Великі вкладання витрачаються і на розробку безвідходних технологій та технологій з утилізації відходів, що утворилися від виробництва. На заводі, під керівництвом Технічного директора Солошенко Володимира Павловича і Головного інженера Балашова Сергія Михайловича, за особистій участі Голови Правління Кравченко Павла Олександровича здійснюється, шляхом переробки на ділянці огрудкування пилу сухих газоочисток і її повернення в технологію як шихтових добавок, програма по утилізації відходів власного виробництва.

Також на заводі діє цех по переробці шлаку. Тут переробляється МОАС (матеріал оксид алюмосиликатного шлаку). Отримана продукція – щебінь, щебнево-піщана суміш, пісок реалізується стороннім організаціям для подальшого використання в металургійній та будівельній промисловості. Частина щебеню застосовується для власних потреб (відсипання, ремонт доріг тощо).
У підприємства є всі необхідні документи, що дозволяють використовувати щебінь в якості матеріалу для різного роду будівельних робіт.

Здійснення програми утилізації відходів власного виробництва дозволяє розширювати коло партнерів і вирішувати питання зниження обсягів розміщення відходів.

Починаючи з 1998 ведеться постійний моніторинг впливу на навколишнє середовище відходів, раніше розміщених на полігоні балки Середня. Це є обов’язковою для нашого підприємства умовою.

Контролінг.
Мало кому з робітників і фахівців відомо, яка кількість різного роду дозволів, нормативів та інших документів розробляють, узгоджують фахівці служби охорони навколишнього середовища. Без цих документів весь завод, всі печі не мають права працювати.

В результаті впровадження ряду повітряохоронного заходів, в т.ч. проведених реконструкцій основного і допоміжного обладнання, будівництва газоочисток, з ініціативи екологів протягом 10 років поетапно була виконана робота з Державною установою «Інститут громадського здоров’я ім. А.М. Марзєєва НАМН» з питань оцінки ризиків виникнення захворювань у населення від феросплавного виробництва, зменшення меж санітарно-захисної зони. В результаті, в кінці 2017р. був отриманий Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи, що підтверджує: в санітарно-захисній зоні АТ «ЗФЗ» відсутні житлові будинки – викиди від нашого виробництва знаходяться в межах ГДК і не роблять шкідливого впливу на населення м.Запоріжжя.

Це вагоме досягнення. Про це потрібно знати, говорити, пишатися!
Лабораторія захисту повітряно-водного басейну щомісяця здійснює більш 2тис. досліджень, підтверджуючи відповідність нашої виробничої діяльності вимогам санітарно-гігієнічного і природоохоронного законодавства.

Справа охорони природи в надійних руках.
Рівень кваліфікації фахівців служби охорони навколишнього середовища дозволяє вирішувати всі природоохоронні завдання, які ставляться перед підприємством.

Регулювання природоохоронної діяльності, а так само захист інтересів підприємства з екологічного напрямку у вищих інстанціях, органах держнагляду 15 років здійснює Ліхобіцкая Леонора Володимирівна – заступник технічного директора з охорони навколишнього середовища.
Процес мінімізації шкідливого впливу на природу на підприємстві не зупиняється і не зупиниться ніколи.

Необхідно берегти природу, виховувати у дітей і онуків дбайливе ставлення до неї, тим самим, забезпечувати майбутнім поколінням здорове і щасливе існування в гармонії людини з навколишнім середовищем!

ЗФЗ – Запорізький завод феросплавів / УкрФА – Українська Асоціація виробників феросплавів