Як Укрзалізниця на карантині заробляє

З 30.03.2020 року АТ «Українська залізниця» в черговий раз в односторонньому порядку припиняє існуючий договір про надання послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом та повідомляє суб’єктів господарювання про можливість акцептування нового договору, що буде діяти з 01.04.2020 року, як єдиний спосіб у подальшому користуватись послугами з вантажних перевезень залізничним транспортом.

З такими темпами весь бізнес може пересісти на автотранспорт, що призведе до банкрутства монополіста, про що ми неодноразово попереджали на відкритих зустрічах. Але схоже що керівництво АТ «Українська залізниця» це не бентежить.

За умов систематичного зловживання АТ «Українська залізниця» монопольним становищем, що наносить непоправну шкоду суспільним інтересам, економіці, інвестиційному середовищу, враховуючи світову кризу, безпрецедентні заходи боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19, що неодмінно призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в країні, УкрФА закликає невідкладно державні органи, зокрема АМКУ, припинити свавільні дії АТ «Українська залізниця» та розробити прозорі, цивілізовані правила гри у даній сфері.

Зокрема, вважаємо за необхідне:

1. За участю представників бізнеса та асоціацій, привести у відповідність до існуючих економічних умов, інтересів та прав сторін правовідносин форму та зміст нового договору про надання послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом та затвердити його у відповідності до чинного законодавства.

2. Затвердити у Збірнику Тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом економічно обґрунтовану вартість послуг з перевезення вантажів та використовувати її у відповідних договорах перевізника із замовником.

Проаналізувавши новий договір Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції «УкрФА» на підставі звернень учасників асоціації, провідних підприємств галузі, та від їх імені звернулась до Антимонопольного комітету України, а також Прем’єр-міністра України та інших зацікавлених керівників центральних органів виконавчої влади щодо необхідності терміново відкликати проекти нормативних актів, які регулюють зміну тарифів залізничних перевезень АТ «Українська залізниця» з метою їх коригування до економічно обґрунтованого рівня.

На наше переконання даний договір не відповідає затвердженій формі, порушує принцип свободи договору, балансу інтересів сторін, порушує право на свободу підприємницької діяльності, встановлює обтяжливі для замовників послуг умови та суттєво погіршує їх економічне становище у порівнянні з попередніми договірними умовами перевезень вантажів.

Так в новому договорі АТ «Українська залізниця», окрім суттєвого та необґрунтованого підвищення вартості послуг, відсутності процедури узгодження сторонами умов договору, зокрема, містяться наступні дискримінаційні умови:

          – встановлення відповідальності Замовника за затримки вантажів на підходах до станції призначення, тобто умова, що не залежить від замовника, а відноситься до компетенції та сфери відповідальності АТ «Українська залізниця»;

          – перевізник відповідає за шкоду спричинену вантажу і не відповідає за своєчасність, порядок виконання, за подання технічно несправних вагонів, за не надання послуг, за не узгодження (несвоєчасне узгодження) заявок замовника, що призведе до створення умов для посадових осіб перевізника суб’єктивно впливати на порядок перевезення, створювати переваги для одних суб’єктів господарювання за рахунок інших;

          – необґрунтоване стягнення плати за перевезення у порожньому стані вагонів перевізника, скоригованого на коефіцієнт порожнього пробігу. Фактично це стягнення за послуги, які перевізник не надає Замовнику, та обставина, яка не стимулює перевізника ефективно логістично використовувати вагони для їх завантаження з урахуванням потреб замовників при зворотному маршруті;

          – використання коефіцієнту Тдод при розрахунку вартості вагона означає фактичну сплату замовником додаткові 2 доби використання вагону;

          – відсутня знижка на першу добу користування вагоном, яка може знадобитись для зачистки та/або доведення вагона до робочого стану;

          – встановлюється плата за користування вагонами, що на відміну від діючого зараз Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом збільшує вартість послуг в 10 разів (в окремих випадках в 2 рази і т.д).

Варто зазначити, що АТ «Українська залізниця» – суб’єкт природної монополії на ринку послуг користування залізничними коліями, перевезення пасажирів та вантажів з домінуючим становищем на ринку (100% частка).

Таким чином, АТ «Українська залізниця», маючи монопольний вплив на формування умов доступу суб’єктів господарювання до послуг залізничного перевезення, змушує замовників приєднуватись до договору з безальтернативними умовами, що не відповідає затвердженій формі договору, який є додатком до Правил розрахунків за перевезення вантажів (затверджених наказом Мінтрансу від 21.11.2000 N 644 ( z0864-00 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 864/5085).