Українська Асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції / УкрФА / була створена в квітні 1997 року. Цілями Асоціації є відновлення балансу в українському феросплавному комплексі, досягнення паритету у відносинах між учасниками Асоціації, розробка єдиного плану дій з розвитку комплексу в рамках української економічної політики, сприяння інвестиційній діяльності.

На сьогодні до складу УкрФа входять: ПАТ “Нікопольський завод феросплавів “, ПАТ “Запорізький завод феросплавів “, ТОВ “Побузький феронікелевий комбінат”, ТОВ ” Краматорський феросплавний завод”, ПАТ “Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат “ – з 30-го червня 2017 року змінив назву на ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”, ПАТ “Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат ” та  УкрДНТЦ «Енергосталь».  З 2014 року членство в УкрФА припинили:  ПАТ “Стаханівський завод феросплавів”, АТ «Донецький електрометалургійний завод», ТОВ фірма “Екологічна ініціатива” (ЕКІНА).

Предметом діяльності Асоціації є виконання наступних завдань:

 • сприяння Учасникам у вирішенні проблемних, спірних питань, що виникають під час здійснення господарської діяльності, у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, організація ефективної взаємодії Учасників з органами законодавчої, виконавчої та судової влади України, створення постійно діючого незалежного третейського суду;
 • всебічне вивчення проблем Учасників та їх розв’язання, пов’язаних з виробництвом, збутом феросплавної та іншої електрометалургійної продукції в Україні та за кордоном;
 • координація дій виробників на зовнішньому ринку феросплавів, включаючи розробку загальної позиції щодо цін при здійснені зовнішньоекономічної діяльності, обсягів експорту з урахуванням кон’єктури та специфіки цього ринку;
 • сприяння у виробництві та збуті на зовнішньому ринку феросплавів та іншої електрометалургійної продукції, запровадження передової технології, устаткування, стандартизації і сертифікації відповідно світовим вимогам для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 • здійснення аналізу внутрішнього і зовнішнього ринків та прогноз можливих змін, аналіз кон’юнктури цих ринків;
 • здійснення інформаційно-методичного, правового та консалтингового забезпечення Учасників, узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду, впровадження наукових розробок, надання патентно – ліцензійної допомоги;
 • взаємний обмін між Учасниками інформацією, досвідом, практичними навичками у галузі виробництва феросплавів та іншої електрометалургійної продукції, організація проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, виставок, ярмарок та інших заходів;
 • подання пропозицій, розробка проектів нормативних актів їх супроводження з метою удосконалення чинного законодавства України, що регулює господарську діяльність Учасників, що стосуються діяльності галузі, в тому числі, спрямованих на стабілізацію податкової системи, митного оподаткування, цінової та соціальної політики держави;
 • організація та проведення в Україні та за її межами заходів, направлених на пропаганду та рекламу науково-технічних досягнень та продукції Учасників, інформаційна підтримка, сприяння в освітленні діяльності Учасників у засобах СМІ, редакційно-видавнича діяльність, у т.ч. підготовка і випуск довідкової, інформаційно-методичної, рекламно-комерційної й іншої друкованої продукції;

Співпраця:

 • Euroalliages;
 • International Committee on Ferroalloys;
 • НТУУ «Київський політехнічний інститут»;
 • Дніпропетровська національна металургійна академія;
 • УНВК «Укркольормет»;
 • Українська асоціація підприємств чорної металургії «УкрМет»;
 • Торгово-промислова палата України;
 • Мінекономрозвитку України;
 • ОП «Металургпром»;
 • Видавництво «Metal Pages»;
 • Державне підприємство «Укрпромвзовнішекспертиза»;

Членство:

 • International Manganese Institute;
 • Громадська Рада при Державній фіскальній службі України;
 • Рада експортерів при Міністерстві зовнішніх справ України;
 • Громадська Рада при Комітеті промислової політики та підприємництва Верховної Ради України;
 • Рада національних Асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України;
 • Федерація роботодавців України;
 • Головування в центрі «REACH» при Раді національних Асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України.