Аналітика

Виробництво за березень 2014 року, тис. Тонн

 

Виробництво квітень 2017 р.

Продукція всього за 2016 р. всього за березень 2017 всього за квітень 2017 % до минулого місяця всього з початку рока % до аналогічного періоду 2016р.
Феросилікомарганець 814,97 69,25 62,20 89,82% 261,49 101,24%
Феромарганець 104,47 7,99 8,18 102,41% 39,45 151,76%
Феросиліцій 101,42 7,60 7,23 95,21% 30,57 94,41%
Всього феросплавів 1020,85 84,84 77,62 91,49% 331,51 104,69%
Марганцевий концентрат 1250,00 118,93 116,75 98,16% 383,19 277,17%
Марганцевий агломерат 51,40 16,02 30,00 187,27% 46,02

 

Продукция всего за 2013г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 633,6 64,69 97,71 190,5 131,37
Ферромарганец 83,6 7,96 153 25,3 120,85
Ферросилиций 147,7 15,29 141,53 44,4
Всего ферросплавов 864,9 87,93 107,75 173 141,83
Марганцевый концентрат 982,6 62,33 183,3
Марганцевый агломерат 299,8 35,39 50,49