Квартальні ціни на імпорт марганцевої руди

Імпорт марганцевої руди в 2-му  кварталі 2017 року.

в сух.метр.т
Найменування
Код УКТЗЕД
Базис постачання
Ціна за 1% Mn в дол.США
квітень
травень
червень
Марганцева карбонатна руда дрібної фракції,країна походження Гана, Mn min 28%
2602000000
CIF порт Чорного моря, Україна
5,00
5,00
Марганцева карбонатна руда крупної фракції,країна походження Гана, Mn min 28%
2602000000
CIF порт Чорного моря, Україна
5,00
Марганцева руда, дрібної фракції марка M1F,країна походження ПАР, Mn min 35,5%
2602000000
CIF порт Чорного моря, Україна
7,00
Марганцева руда, крупної фракції марка M1L,країна походження ПАР, Mn min 37%
2602000000
CIF порт Чорного моря, Україна
7,00
 

 

Імпорт марганцевої руди в 1-му  кварталі 2017 року.

Після повернення китайців з новорічних свят, ринок марганцевої руди змінив висхідний тренд, що панував останні пів року, на протилежний. Так, в усіх регіонах видобутку марганцевої руди, в першому кварталі 2017 року ціни на руду очікувано впали. Це пов’язано в першу чергу з перевищенням видобутку руди над попитом та відсутністю сталого приросту виробництва сталі в більшості регіонах. Не вплинула на ситуацію і стабілізація цін на сталь.

Падіння цін дозволило основним світовим трейдерам відновити запаси марганцевої руди, а китайські трейдери повідомили, що запаси руди в портах досягли максимуму. За словами одного з покупців, спотові ціни в китайських портах майже зрівнялись з закордонними пропозиціями. Тим не менш, більшість виробників не поспішають укладати довготермінові угоди з постачальниками, так як вважають ринок досі не стабільним. Натомість деякі китайські виробники силікомарганцю вважають що вартість 44% руди на рівні $4,60 за 1% марганцю, на умовах поставки CIF – Китай, занадто низька.

Ціни на марганцеву руду в світі протягом 1-го кварталу 2017 року в середньому впали: для марганцевої руди Австралійського походження 48% з $9,20 до $4,85 за 1% марганцю, на умовах поставки CIF – Китай; для південноафриканської руди 38% – з $7,75 до $3,20 за 1% марганцю, на умовах поставки CIF – Китай. Таким чином, падіння цін в 1-му кварталі 2017 р. на Австралійську руду склало 47%, а на південноафриканську – 59%.

В 1-му кварталі 2017 р. Україна імпортувала 294477,47 тон марганцевої руди, що майже на 89% більше ніж за аналогічний період 2016 р. Структура імпорту марганцевої руди теж дещо змінилась в порівнянні з попередніми періодами. За інформацією Державної служби статистики України вітчизняні виробники феросплавів імпортували протягом 1-го кварталу 2017 р. марганцевої руди більш, ніж на 42,7 млн. дол. США. В порівнянні з 4-м кварталом 2016 р. (55,7 млн. дол. США) падіння склало більше 23%.

При цьому змінилась і географія імпорту марганцевої сировини (див. табл. № 2 та мал. № 1). В 1-му кварталі Україна імпортувала руду переважно з таких країн як, Гана, ПАР та Габон. Поставки з Австралії впали до 836 тонн. Як видно з малюнку № 1, Гана продовжує займати 1-ше місце серед імпортерів з часткою в 64% від усього імпорту. Частка імпортованої з ПАРу сировини зросла з 19% в минулому кварталі до більш ніж 34%. Частка марганцевої руди з Габону впала з 10% до 1%. Нерегулярність поставок марганцевої руди в різні періоди пов’язана з нерівномірністю споживання заводами відповідної сировини, яка слугує компенсатором низької якості вітчизняних руд. Загальна динаміка поставок імпортної руди протягом 1-го кварталу 2017 р. помісячно наведена на малюнку № 2. Динаміка імпорту по країнам надана на малюнку № 3.

Таблиця № 1

Період 2017 р. Імпорт марганцевої руди в Україну протягом 1-го кв. 2017 р., тонн
Всього імпортовано Гана ПАР Габон Австралія
Січень 55680,92 43835,92 8211,35 2797,65 836,00
Лютий 128695,35 45473,75 83221,60
Березень 110101,20 100049,45 10051,75
Всього 294477,47 189359,12 101484,70 2797,65 836,00

Не зважаючи на світові тенденції, ціни на імпортовану в Україну марганцеву руду в 1-му кварталі 2017 р. продовжили зростати. Це пов’язано, перш за все, з підписанням довготривалих контрактів і по-друге з тим, що ціни для українських виробників за попередні періоди зростання так і не досягли світового рівня. Так, ціни на марганцеву карбонатну руду 28% дрібної фракції, походження Гана, зросли більш, ніж на 27%, з $3,93 в січні до $5,00 в березні 2017 р., за 1% марганцю, на умовах поставки CIF – порт Чорного моря, Україна (таблиця № 1). Середні ціни на імпортовану в Україну марганцеву руду, які сформувались з урахуванням транспортно-логістичних та інших витрат на організацію поставки сировини, в 1-му кварталі 2017 року, надані в таблиці № 1, на умовах поставки CIF – порти Чорного моря, Україна.

Таблиця № 2

Середні ціни марганцевої руди при імпорті в Україну протягом 1-го кварталу 2017 р.,
дол. США за 1% Mn
Найменування продукції Базис постачання Січень Лютий Березень
Марганцева карбонатна руда дрібної фракції, країна походження Гана, Mn-28% CIF – порт Чорного моря, Україна 3,93 4,33 5,00

Малюнок № 1

Імпорт марганцевої руди в Україну протягом 1-го кв. 2017 р.

Малюнок № 2

Динаміка імпорту марганцевої руди в Україну протягом 1-го кварталу 2017 р., тонн

Малюнок № 3

Динаміка імпорту марганцевої руди в Україну в розрізі країн
протягом 1-го кварталу 2017 р., тонн

Як і очікувалось ціни на марганцеву руду для вітчизняних імпортерів протягом 1-го кварталу 2017 р. продовжили рости не зважаючи на падіння світових цін, що значно погіршило конкурентоспроможність вітчизняних виробників феросплавів та сталі на світовому ринку.

Загальні тенденції світового ринку, а це і зниження цін на марганцеву сировину, і підвищення цін на сталь, на фоні здорощення імпортної руди та постійного зростання вартості енергоносіїв в країні, значно погіршують і так крихке становище вітчизняних виробників. Тож без належної підтримки держави вітчизняним виробникам феросплавної продукції та сталі 2017 р. може стати найважчим за останні 10 років.

24.05.2017 р.

Сергій Кудрявцев

виконавчий директор УкрФА


 

Імпорт марганцевої руди в 4-му  кварталі 2016 року.

Світовий ринок марганцевої руди в четвертому кварталі 2016 року характеризувався стрімким зростанням цін, на фоні зменшення пропозиції матеріалу та сильного попиту на нього. Більшість китайських споживачів марганцевої сировини в жовтні-листопаді намагались поповнити запаси, що відповідно вплило на ціну. В грудні зростання цін припинилось через нарощення пропозиції і падіння попиту з боку споживачів, які не готові більше платити за матеріал таку велику ціну. Згідно з оцінкам S&P Global Platts середнє зростання цін на марганцеву руду в 4-му кварталі склало понад 60%. В кінці року в портах Китаю навіть спостерігалось деяке падіння цін на марганцеву сировину, а китайські трейдери і покупці заявили, що не зацікавлені в даний момент в поставках, через високу вартість супутніх матеріалів, в першу чергу вугілля, ціна на яке також стрімко виросла. Тож, більшість покупців і трейдерів чекають на можливе зниження цін на марганцеву руду вже в 2017 р. З іншого боку, ситуацію на ринку може стабілізувати підвищення цін на марганцеві сплави та сталь.

Ціни на імпортовану в Україну в 4-му кварталі 2016 р. марганцеву руду також не залишились осторонь світових тенденцій. Не зважаючи на те, що по деяким позиція вітчизняним покупцям все ж таки вдалось зафіксувати ціну, по більшості позицій ціни на марганцеву сировину, що імпортується в Україну, зросли. Так, ціна Південно-Африканської марганцевої руди дрібної фракції з вмістом марганцю 36%, на умовах поставки CFR – Україна, зросла з $3,78 за 1% марганцю в червні, до $4,83 в листопаді, а ціна на таку ж руду крупної фракції зросла з $2,60 в серпні до $7,59 в грудні. Ціна на марганцеву карбонатну руду дрібної фракції країна походження Гана, з вмістом марганцю 28%, зросла з $2,98 в червні до $3,84 в грудні, на умовах поставки CІF – порти Чорного моря, Україна.

Середні ціни на імпортовану в Україну марганцеву руду, які сформувались з урахуванням транспортно-логістичних та інших витрат на організацію поставки сировини, в 4-му кварталі 2016 року, надані в таблиці № 1, на умовах поставки CPT – залізнична станція порту відвантаження (порт України) або CIF/CFR – порти Чорного моря, Україна.

Таблиця № 1

Середні ціни марганцевої руди при імпорті в Україну протягом 4-го кварталу 2016 р.,
дол. США за 1% Mn
Найменування продукції Базис постачання Жовтень Листопад Грудень
Австралійська марганцева руда

крупної фракції, країна походження Австралія, Mn-46%

CPT залізнична станція порту відвантаження (порт України) 2,92 2,92
Марганцева руда, дрібної фракції, країна походження ПАР, Mn-36% CFR порт Чорного моря, Україна 4,83
Марганцева руда, крупної фракції, країна походження ПАР, Mn-36% CFR порт Чорного моря, Україна 4,27 7,59
Марганцева карбонатна руда дрібної фракції, країна походження Гана, Mn-28% CIF порт Чорного моря, Україна 3,64 3,66 3,84
Марганцева руда ММА, краЇна походження Габон, Mn 48,5% 3,94
Марганцева руда дрібної фракції  F2, країна походження Габон, Mn 42% 3,43

Структура імпорту марганцевої руди в 4-му кварталі 2016 р. дещо змінилась в порівнянні з попередніми. За інформацією Державної служби статистики України вітчизняні виробники феросплавів імпортували протягом 4-го кварталу 2016 р. марганцевої руди більш ніж на 55,7 млн. дол. США. В порівнянні з 3-м кварталом (36,4 млн. дол. США) приріст склав більше 50%.

При цьому змінилась і географія імпорту марганцевої сировини (див. табл. № 2 та мал. № 1). В 4-му кварталі Україна імпортувала руду переважно з таких країн як, Гана, ПАР, Габон, Росія та Австралія. Як видно з малюнку № 1, географія імпорту марганцевої руди змінилась суттєво. Так, імпортована з Гани руда тепер займає понад 60% від усього імпорту, хоча ще в 3-му кварталі не дотягувала і до 45%. Частка імпортованої з Росії сировини знизилась з 15,6% до 6,3%. Також в структурі імпорту з’явилась марганцева руда з Габону, частка якої склала більше 10%. Нерегулярність поставок марганцевої руди в різні періоди пов’язана з нерівномірністю споживання заводами відповідної сировини, яка слугує компенсатором низької якості вітчизняних руд. Загальна динаміка поставок імпортної руди протягом 4-го кварталу 2016 р. помісячно наведена на малюнку № 2. Динаміка імпорту по країнам надана на малюнку № 3.

Таблиця № 2

Період 2016 р. Імпорт марганцевої руди в Україну протягом 4-го кв. 2016 р., тонн
Всього імпортовано Гана ПАР Габон Росія Австралія КIПР
Жовтень 97760,90 61315,13 9465,70 20831,30 5940,24 208,5
Листопад 81174,90 46956,30 21218,57 13000,00
Грудень 198775,01 120869,33 40858,85 28000,02 3136,65 5910,16
Всього 377710,80 229140,8 71543,10 41000,00 23968,00 11850,4 208,5

Як і прогнозувалось ціни на марганцеву руду для вітчизняних імпортерів протягом 4-го кварталу пішли в гору, що значно погіршило конкурентоспроможність вітчизняних виробників феросплавів та сталі на світовому ринку.

В цілому 2016 р. рік для вітчизняних виробників виявився не настільки поганим, як прогнозувалось. Хоча кінець року ще більше похитнув і так не стабільне становище українських виробників феросплавної продукції на світовому ринку. В світлі постійного зростання цін на марганцеву руду, вугілля, енергоносії та незначного підвищення цін на марганцеві феросплави в світі, 2017 р. для вітчизняних виробників може стати найважчим за останні 10 років.

20.02.2017 р.

Сергій Кудрявцев

виконавчий директор

Української асоціації виробників феросплавів

та іншої електрометалургійної продукції