Виробництво ЧЕРВЕНЬ 2018 року

Продукція

всього за

2017 р.

всього за травень 2018

всього за червень 2018

% до минулого місяця

всього з початку року

% до аналогічного періоду 2017 р.

Феросилікомарганець

810,67 78,60 68,46

87,10%

447,92

114,11%

Феромарганець

114,50

5,61

4,41

78,60%

39,32

66,88%

Феросиліцій

92,91

7,35

7,17

97,50%

41,05

86,68%

Всього феросплавів

1018,08

91,56

80,04

87,42%

528,29

105,94%

Марганцевий концентрат

1424,65

136,06

151,15

111,09%

732,42

112,07%

Марганцевий агломерат

162,14

24,20

20,02

82,74%

100,42

122,37%

Виробництво ТРАВЕНЬ 2018 року

Продукція

всього за

2017 р.

всього за квітень 2018

всього за травень 2018

% до минулого місяця

всього з початку року

% до аналогічного періоду 2017 р.

Феросилікомарганець

810,67 79,32 78,60

99,09%

379,02

115,67%

Феромарганець

114,50

3,56

5,61

157,66%

34,91

69,67%

Феросиліцій

92,91

6,73

7,35

109,18%

33,88

85,99%

Всього феросплавів

1018,08

89,61

91,56

102,18%

447,81

107,34%

Марганцевий концентрат

1424,65

143,39

136,06

94,89%

581,27

114,97%

Марганцевий агломерат

162,14

20,07

24,20

120,56%

80,4

120,79%

Виробництво КВІТЕНЬ 2018 року

Продукція

всього за

2017 р.

всього за березень 2018

всього за квітень 2018

% до минулого місяця

всього з початку року

% до аналогічного періоду 2017 р.

Феросилікомарганець

810,67 81,37 79,32

97,47%

300,42

114,89%

Феромарганець

114,50

3,11

3,56

114,52%

25,52

64,69%

Феросиліцій

92,91

6,98

6,73

96,44%

26,53

86,78%

Всього феросплавів

1018,08

91,46

89,61

97,97%

352,47

106,32%

Марганцевий концентрат

1424,65

120,29

143,39

119,20%

445,21

116,19%

Марганцевий агломерат

162,14

19,08

20,07

105,20%

56,2

122,12%

Виробництво БЕРЕЗЕНЬ 2018 року

Продукція

всього за

2017 р.

всього за лютий 2018

всього за березень 2018

% до минулого місяця

всього з початку року

% до аналогічного періоду 2017 р.

Феросилікомарганець

810,67 66,03

81,37

123,24%

221,11

110,95%

Феромарганець

114,50

8,18

3,11

37,99%

21,96

70,23%

Феросиліцій

92,91

5,38

6,98

129,76%

19,8

84,83%

Всього феросплавів

1018,08

79,59

91,46

114,92%

262,87

103,53%

Марганцевий концентрат

1424,65

77,34

120,29

155,53%

301,83

113,28%

Марганцевий агломерат

162,14

17,05

19,08

111,90%

36,13

225,53%

Виробництво ЛЮТИЙ 2018 року

Продукція

всього за

2017 р.

всього за січень 2018

всього за лютий 2018

% до минулого місяця

всього з початку року

% до аналогічного періоду 2017 р.

Феросилікомарганець

810,67 71,00

66,03

93,00%

139,73

107,44%

Феромарганець

114,50

10,22

8,18

80,00%

18,86

81,01%

Феросиліцій

92,91

7,20

5,38

74,79%

12,82

81,40%

Всього феросплавів

1018,08

88,42

79,59

90,02%

171,41

101,38%

Марганцевий концентрат

1424,65

104.19

77,34

74,23%

181,54

123,07%

Марганцевий агломерат

162,14

0,00

17,05

17,05

Виробництво СІЧЕНЬ 2018 року

Продукція

всього за

2017 р.

всього за грудень 2017

всього за січень 2018

% до минулого місяця

всього з початку року

% до аналогічного періоду 2017 р.

Феросилікомарганець

810,67 73,42

71,00

96,69%

71

107,58%

Феромарганець

114,50

7,23

10,22

141,46%

10,22

73,63%

Феросиліцій

92,91

8,10

7,20

88,86%

7,20

80,99%

Всього феросплавів

1018,08

88,75

88,42

99,62%

88,42

99,61%

Марганцевий концентрат

1424,65

102,87

104,19

101,28%

104,19

148,08%

Марганцевий агломерат

162,14

8,48

0,00

0,00%

0,00

Виробництво грудень 2017 року

Продукція

всього за 2016 р.

всього за листопад 2017

всього за грудень 2017

% до минулого місяця

всього з початку року

% до аналогічного періоду 2016р.

Феросилікомарганець

814,97

70,65

73,42

103,93%

810,67

99,47%

Феромарганець

104,47

7,54

7,23

95,83%

114,50

109,61%

Феросиліцій

101,42

7,28

8,10

111,24%

92,91

91,61%

Всього феросплавів

1020,85

85,47

88,75

103,84%

1018,08

99,73%

Марганцевий концентрат

1250,00

126,03

102,87

81,62%

1424,65

113,97%

Марганцевий агломерат

51,40

5,34

8,48

158,74%

162,14

Виробництво листопад 2017 року

Продукція

всього за 2016 р.

всього за жовтень 2017

всього за листопад 2017

% до минулого місяця

всього з початку року

% до аналогічного періоду 2016р.

Феросилікомарганець

814,97

73,24

70,65

96,47%

737,25

98,22%

Феромарганець

104,47

9,01

7,54

83,70%

107,27

120,86%

Феросиліцій

101,42

7,84

7,28

92,85%

84,81

92,29%

Всього феросплавів

1020,85

90,09

85,47

94,87%

929,33

99,80%

Марганцевий концентрат

1250,00

175,40

126,03

71,86%

1321,78

117,00%

Марганцевий агломерат

51,40

0,00

5,34

0,00%

153,66

Виробництво жовтень 2017 року

Продукція

всього за 2016 р.

всього за серпень 2017

всього за жовтень 2017

% до минулого місяця

всього з початку року

% до аналогічного періоду 2016р.

Феросилікомарганець

814,97

66,67

73,24

109,85%

666,61

97,87%

Феромарганець

104,47

10,36

9,01

86,94%

99,73

128,98%

Феросиліцій

101,42

7,45

7,84

105,21%

77,53

93,21%

Всього феросплавів

1020,85

84,48

90,09

106,63%

843,87

100,26%

Марганцевий концентрат

1250,00

127,32

175,40

137,76%

1195,74

119,50%

Марганцевий агломерат

51,40

16,02

0,00

0,00%

148,32

Виробництво вересень 2017 року

Продукція всього за 2016 р.

всього за серпень 2017

всього за вересень 2017

% до минулого місяця

всього з початку року

% до аналогічного періоду 2016р.
Феросилікомарганець 814,97 67,47 66,67 98,80% 593,37 98,21%
Феромарганець 104,47 10,51 10,36 98,60% 90,71 131,21%
Феросиліцій 101,42 8,09 7,45 92,12% 69,69 93,90%
Всього феросплавів 1020,85 86,07 84,48 98,15% 753,77 100,84%
Марганцевий концентрат 1250,00 114,49 127,32 111,21% 1020,34 120,86%
Марганцевий агломерат 51,40 25,05 16,02 63,96% 148,32  –

Виробництво серпень 2017 року

Продукція всього за 2016 р.

всього за липень 2017

всього за серпень 2017

% до минулого місяця

всього з початку року

% до аналогічного періоду 2016р.
Феросилікомарганець 814,97 64,85 67,47 102,88% 459,24 98,03%
Феромарганець 104,47 8,68 10,51 127,27% 69,84 134,40%
Феросиліцій 101,42 7,96 8,09 85,26% 54,15 94,11%
Всього феросплавів 1020,85 81,49 86,07 103,76% 583,23 100,91%
Марганцевий концентрат 1250,00 147,93 114,49 84,53% 778,55 143,31%
Марганцевий агломерат 51,40 15,50 25,05 162,59% 107,25  –

Виробництво липень 2017 року

Продукція

всього за 2016 р.

всього за червень 2017

всього за липень 2017

% до минулого місяця

всього з початку року

% до аналогічного періоду 2016р.

Феросилікомарганець 814,97 64,85 66,72 102,88% 459,24 98,03%
Феромарганець 104,47 8,68 11,05 127,27% 69,84 134,40%
Феросиліцій 101,42 7,96 6,79 85,26% 54,15 94,11%
Всього феросплавів 1020,85 81,49 84,55 103,76% 583,23 100,91%
Марганцевий концентрат 1250,00 147,93 125,04 84,53% 778,55 143,31%
Марганцевий агломерат 51,40 15,50 25,20 162,59% 107,25

Виробництво червень 2017 року

Продукція

всього за 2016 р.

всього за травень 2017

всього за червень 2017

% до минулого місяця

всього з початку року

% до аналогічного періоду 2016р.

Феросилікомарганець 814,97 66,18 64,85 97,99% 392,52 99,64%
Феромарганець 104,47 10,67 8,68 81,38% 58,79 135,07%
Феросиліцій 101,42 8,83 7,96 90,12% 47,36 96,42%
Всього феросплавів 1020,85 85,68 81,49 95,11% 498,67 102,48%
Марганцевий концентрат 1250,00 122,41 147,93 120,85% 653,52 161,85%
Марганцевий агломерат 51,40 20,54 15,50 75,44% 82,06

Виробництво травень 2017 р.

Продукція всього за 2016 р. всього за квітень 2017 всього за травень 2017 % до минулого місяця всього з початку року % до аналогічного періоду 2016р.
Феросилікомарганець 814,97 62,20 66,18 106,39% 327,67 98,85%
Феромарганець 104,47 8,18 10,67 130,33% 50,11 139,14%
Феросиліцій 101,42 7,23 8,83 122,07% 39,40 96,21%
Всього феросплавів 1020,85 77,62 85,68 110,38% 417,18 102,14%
Марганцевий концентрат 1250,00 116,75 122,41 104,85% 505,60 194,78%
Марганцевий агломерат 51,40 30,00 20,54 68,47% 66,56

Виробництво квітень 2017 р.

Продукція всього за 2016 р. всього за березень 2017 всього за квітень 2017 % до минулого місяця всього з початку року % до аналогічного періоду 2016р.
Феросилікомарганець 814,97 69,25 62,20 89,82% 261,49 101,24%
Феромарганець 104,47 7,99 8,18 102,41% 39,45 151,76%
Феросиліцій 101,42 7,60 7,23 95,21% 30,57 94,41%
Всього феросплавів 1020,85 84,84 77,62 91,49% 331,51 104,69%
Марганцевий концентрат 1250,00 118,93 116,75 98,16% 383,19 277,17%
Марганцевий агломерат 51,40 16,02 30,00 187,27% 46,02

 

Производство март 2017 г.

Продукция всего за 2016 г. всего за февраль 2017 всего за март 2017 % к предыдущему месяцу всего с начала года % к аналогичному периоду 2016г.
Ферросиликомарганец 814,97 64,05 69,25 108,12% 199,29 109,80%
Ферромарганец 104,47 9,40 7,99 85,00% 31,27 142,36%
Ферросилиций 101,42 6,86 7,60 110,79% 23,34 98,52%
Всего ферросплавов 1020,85 80,31 84,84 105,64% 253,90 111,77%
Марганцевый концентрат 1250,00 77,14 118,93 154,17% 266,44 497,18%
Марганцевый агломерат 51,40 0,00 16,02 #ДЕЛ/0! 16,02

Производство  февраль 2017 г.

Продукция всего за 2016 г. всего за январь 2017 всего за февраль 2017 % к предыдущему месяцу всего с начала года % к аналогичному периоду 2016г.
Ферросиликомарганец 814,97 66,00 64,05 97,04% 199,29 109,80%
Ферромарганец 104,47 13,88 9,40 67,72% 31,27 142,36%
Ферросилиций 101,42 8,89 6,86 77,18% 23,34 98,52%
Всего ферросплавов 1020,85 88,77 80,31 90,47% 253,90 111,77%
Марганцевый концентрат 1250,00 70,37 77,14 109,63% 266,44 497,18%
Марганцевый агломерат 51,40 0,00 0,00   16,02

Производство  январь 2017 г.

Продукция всего за 2016 г. всего за декабрь 2016 всего за январь 2017 % к предыдущему месяцу всего с начала года % к аналогичному периоду 2016г.
Ферросиликомарганец 814,97 64,39 66,00 102,50% 66,00 131,77%
Ферромарганец 104,47 15,70 13,88 88,41% 13,88 175,14%
Ферросилиций 101,42 9,52 8,89 93,32% 8,89 113,25%
Всего ферросплавов 1020,85 89,62 88,77 99,06% 88,77 134,78%
Марганцевый концентрат 1250,00 119,61 70,37 58,83% 70,36
Марганцевый агломерат 51,40 15,66 0,00 0,00% 0,00

Производство за декабрь 2016 г.

Продукция всего за 2015г. всего за ноябрь 2016 всего за декабрь 2016 % к предыдущему месяцу всего с начала года % к аналогичному периоду 2015г.
Ферросиликомарганец 698,40 69,45 64,39 92,72% 814,97 116,69%
Ферромарганец 87,74 11,43 15,70 137,38% 104,47 119,06%
Ферросилиций 90,16 8,72 9,52 109,21% 101,42 112,48%
Всего ферросплавов 876,30 89,60 89,62 100,02% 1020,85 116,50%
Марганцевый концентрат 1203,32 129,79 119,61 92,16% 1250,00 103,62%
Марганцевый агломерат 273,88 25,54 15,66   51,40 18,77%

Производство январь 2016г.

Продукция всего за 2015г. всего за декабрь 2015 всего за январь 2016 % к предыдущему месяцу всего с начала года % к аналогичному периоду 2015г.
Ферросиликомарганец 698,40 40,83 50,08 122,67% 50,09 73,61%
Ферромарганец 87,74 6,73 7,93 117,89% 7,93 129,96%
Ферросилиций 90,16 8,58 7,85 91,51% 7,85 107,16%
Всего ферросплавов 876,30 56,13 65,87 117,34% 65,86 80,85%
Марганцевый концентрат 1203,32 106,79 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Марганцевый агломерат 273,88 0,00 0,00   0,00 0,00%

Производство февраль 2016г.

Продукция всего за 2015г. всего за январь 2016 всего за февраль 2016 % к предыдущему месяцу всего с начала года % к аналогичному периоду 2015г.
Ферросиликомарганец 698,40 50,08 64,60 128,99% 114,71 86,43%
Ферромарганец 87,74 7,93 3,98 50,17% 11,91 98,13%
Ферросилиций 90,16 7,85 7,45 94,94% 15,30 106,73%
Всего ферросплавов 876,30 65,87 76,03 115,44% 141,91 89,15%
Марганцевый концентрат 1203,32 0,00 0,00   0,00 0,00%
Марганцевый агломерат 273,88 0,00 0,00   0,00 0,00%

Производство март 2016г.

Продукция всего за 2015г. всего за февраль 2016 всего за март 2016 % к предыдущему месяцу всего с начала года % к аналогичному периоду 2015г.
Ферросиликомарганец 698,40 64,60 66,80 103,41% 181,51 91,45%
Ферромарганец 87,74 3,98 10,06 252,83% 21,97 97,22%
Ферросилиций 90,16 7,45 8,39 112,54% 23,69 108,77%
Всего ферросплавов 876,30 76,03 85,25 112,13% 227,16 93,54%
Марганцевый концентрат 1203,32 0,00 53,59   53,59 36,96%
Марганцевый агломерат 273,88 0,00 0,00   0,00 0,00%

Производство май 2016 г.

Продукция всего за 2015г. всего за апрель 2016 всего за май 2016 % к предыдущему месяцу всего с начала года % к аналогичному периоду 2015г.
Ферросиликомарганец 698,40 76,78 73,20 95,34% 331,49 102,45%
Ферромарганец 87,74 4,03 10,01 248,70% 36,02 106,40%
Ферросилиций 90,16 8,69 8,57 98,57% 40,95 111,72%
Всего ферросплавов 876,30 89,50 91,78 102,55% 408,45 103,65%
Марганцевый концентрат 1203,32 84,67 120,32 142,11% 259,57 69,72%
Марганцевый агломерат 273,88 0,00 0,00   0,00 0,00%

Производство июнь 2016 г.

Продукция всего за 2015г. всего за май 2016 всего за июнь 2016 % к предыдущему месяцу всего с начала года % к аналогичному периоду 2015г.
Ферросиликомарганец 698,40 73,20 62,47 85,34% 393,95 102,41%
Ферромарганец 87,74 10,01 7,51 75,01% 43,53 107,66%
Ферросилиций 90,16 8,57 8,17 95,36% 49,12 110,67%
Всего ферросплавов 876,30 91,78 78,14 85,14% 486,59 103,64%
Марганцевый концентрат 1203,32 120,32 144,22 119,87% 403,79 79,63%
Марганцевый агломерат 273,88 0,00 0,00   0,00 0,00%

Производство апрель 2016г.

Продукция всего за 2015г. всего за март 2016 всего за апрель 2016 % к предыдущему месяцу всего с начала года % к аналогичному периоду 2015г.
Ферросиликомарганец 698,40 66,80 76,78 114,93% 258,29 97,94%
Ферромарганец 87,74 10,06 4,03 40,01% 26,00 90,45%
Ферросилиций 90,16 8,39 8,69 103,63% 32,38 112,81%
Всего ферросплавов 876,30 85,25 89,50 104,98% 316,66 98,60%
Марганцевый концентрат 1203,32 53,59 84,67 157,98% 138,25 54,99%
Марганцевый агломерат 273,88 0,00 0,00   0,00 0,00%