Виробництво основних видів продукції підприємствами УкрФа