Прагнемо прийти до нульового травматизму

На АТ “Запорізький завод феросплавів” підбито підсумки з охороні праці за 2019 рік.

Відомо, що береженого працівника саме життя береже. Але все ж було б складно без постійного навчання та контролю, що здійснюють співробітники відділу охорони праці ЗФЗ, дисциплінувати великий колектив, стимулювати людей працювати безпечно.

У минулому році на нашому підприємстві істотно знизився виробничий травматизм: зареєстровано 4 нещасних випадки. Для порівняння: у 2018-му році їх було 7, а в 2017-му – 12. Велику роль зіграла грамотна профілактична робота, проведена як фахівцями служби охорони праці нашого підприємства, так і посадовими особами підрозділів заводу.

Головна мета роботи в даному напрямку – створення безпечних і здорових умов праці на всіх стадіях виробничого процесу і прагнення до нульового травматизму. Щорічно на підприємстві плануються і виконуються заходи з охорони праці. Всі працівники забезпечені сертифікованим спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Оцінка умов праці проведена на всіх робочих місцях. Там, де виявлені шкідливі виробничі фактори, робочим встановлені гарантії і компенсації згідно з чинним законодавством. Люди, зайняті на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, проходили попередні обов’язкові періодичні та періодичні медичні огляди. Проведено інструктажі з охорони праці, відбулися стажування та навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт.

Аналіз випадків виробничого травматизму, що сталися за попередні роки, свідчить, що основними їх причинами є недотримання вимог інструкцій з охорони праці, тому служба особливу увагу приділяла організації видів робіт підвищеної небезпеки. Так, протягом 2019 року в виробничих цехах і підрозділах заводу пройшли 868 цільові перевірки, 2715 обходів робочих місць. За їх результатами керівникам структурних підрозділів запропонували до виконання 4195 заходів, а 215 порушників вимог безпеки притягнули до відповідальності.

Також протягом року під пильною увагою фахівців служби були організація і проведення навчання працівників з питань ОП і пожежної безпеки, дотримання нормальних санітарно-гігієнічних умов праці на кожному робочому місці, наявності у працюючих засобів індивідуального захисту, дотримання оптимальних режимів праці і відпочинку.

Контролювали й організацію лікувально-профілактичного обслуговування, безпеку ведення технологічних процесів, утримання в належному стані виробничого обладнання, будівель, споруд, посудин під тиском, кранового господарства і території підприємства, дотримання працівниками вимог правил, норм та інструкцій з охорони праці та безпеки виробництва.

У 2019-му також вдалося досягти суттєвого зниження рівня захворюваності заводчан. Протягом року захворіло 2047 працівників, що на 212 випадків менше ніж в 2018-му році. Переважали, як і раніше, захворювання на ГРВІ, остеохондроз, захворювання суглобів та ін.

Протягом року у 88 працівників заводу на прохідній і на медогляді перед зміною виявили алкогольне сп’яніння. З цієї причини звільнили 34 людини, іншим оголосили догану зі стовідсотковим позбавленням премії.

Робота з охорони праці на виробництві – це щоденна кропітка праця. Відбуваються зміни у трудовому законодавстві, в правилах з охорони праці, розширюється виробництво, змінюється штат співробітників. Служба ОП не зупиняється на досягнутому: йде робота з локальними нормативними актами з охорони праці, плануються заходи щодо поліпшення умов, в яких працюють заводчани.

Підготувала Вікторія Верещага